Kilovoltmetry FIŠER

V letech 1999 - 2012  jsem vyvinul několik verzí digitální části elektroniky (od návrhu zapojení, přes návrh DPS po osazení) a softwarového vybavení (assembler) kilovoltmetrů, které vyráběla firma mého otce, Ing. Jaromíra Fišera. Zařízení obsahuje spolu komunikující mikrokontrolery, které mají na starost řízení sběru dat pomocí AD převodníků a jejich ukládání do mezipamětí, relativně složité výpočty RMS a zobrazování měřených hodnot. Výsledky lze také sledovat a vyhodnocovat na PC. Během několika let vývoje vzniklo několik modelů s různými parametry.
(fotografie a letáčky několika namátkou vybraných typů)